Loading…

Các điều khoản doanh nghiệp

Tờ khai hải quan là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình chế biến xuất nhập khẩu hàng hoá, nó đòi hỏi phải hành động linh hoạt của đội ngũ nhân viên […]

Tờ khai hải quan là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình chế biến xuất nhập khẩu hàng hoá, nó đòi hỏi phải hành động linh hoạt của đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm để xử lý các vấn đề xảy ra từ khách hàng và cũng có những kỹ năng để vận hành trang thiết bị hiện đại để nhanh chóng cung cấp các hàng hoá. Để đáp ứng nhu cầu nói trên của khách hàng của chúng tôi, dịch vụ hải quan của chúng tôi đã được hoàn toàn cải thiện từng ngày và đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công ty.

Liên hệ với chúng tôi

  • Address : Tầng 14, tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà nội
  • Phone : 0938166266
  • Email : tony.vo@sarex.com.vn
  • Website : http://www.sarex.com.vn