Loading…

SẼ KIỂM TRA TỔNG THỂ CÔNG TÁC CHUYỂN LUỒNG TỜ KHAI

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai trên Hệ thống.   Trong quá trình làm thủ tục […]

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai trên Hệ thống.

IMG_5376

 

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, có DN đã phản ánh vướng mắc về việc chuyển luồng tờ khai hải quan. Cụ thể, Công ty ALC Logistics phản ánh, hàng hóa NK của DN (mặt hàng ván dăm) khai báo đa phần đều phân luồng Vàng hoặc Đỏ. Trường hợp luồng Vàng, DN thường bị chuyển luồng để chuyển kiểm tra thực tế bằng máy soi.

Thông thường, thời gian để chuyển từ bãi kiểm tra thông thường sang bãi kiểm tra bằng máy soi là hai ngày, chưa kể các chi phí phát sinh. Trong thực tế, sau khi mở tờ khai hải quan, DN thường đăng ký chuyển bãi ngay với DN cảng để giảm thời gian lưu hàng tại bãi và để thực hiện việc kiểm tra ngay (trường hợp tờ khai phân luồng Đỏ).

Vì vậy, trường hợp nếu tờ khai hải quan không được phân vào luồng Đỏ hoặc không bị chuyển luồng thì DN coi như mất phần phí đăng ký chuyển bãi.

Ghi nhận vướng mắc của DN, hiện Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai trên Hệ thống. Trên cơ sở tổng hợp sẽ có các văn bản chấn chỉnh công tác chuyển luồng tờ khai.

Liên hệ với chúng tôi

  • Address : Tầng 14, tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà nội
  • Phone : 0938166266
  • Email : tony.vo@sarex.com.vn
  • Website : http://www.sarex.com.vn